Släktforskning om valloner
Släktforskning om vallonsläkter

Inom sällskapet har vi under åren genomfört ett drygt 30-tal träffar, där vi gått igenom tidiga led av de aktuella släkterna. Utgångspunkten har oftast Kjell Lindbloms material från 1600-talet, som sedan kompletteras med deltagarnas material. Under senare år har t.ex. Bovin, Drougge, Goffin, Henning, Maniette och Martelleur varit ämnen för sådana träffar. Vår forskargrupp har sedan efter hand arbetat med att dokumentera de flesta av de vallonsläkter som nämns i den släktnummerlista, som vi länge använt i medlemsmatrikeln. En ny och mera genomarbetad släktlista finns nu och kan väljas i sidomenyn. Vår forskning under åren om de olika vallonsläkterna har bl.a. resulterat i Vallonskivan i fyra generationer. I september 2018 fick den en mycket förbättrad efterföljare, VALLON 5, och nu i oktober 2020, har vi lanserat VALLON 6 som du kan läsa om här.


Kompletterande forskning om några områden:

Var med och bidrag till forskningen om våra vallonsläkter! Kanske just Du har uppgifter om någon släkt eller ett visst område, som inte återfinns i det material vi har tidigare. I så fall kan Du bidraga genom att antingen skicka ett meddelande till
info@vallon.se eller skriva ett brev till Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg.

Du är mycket välkommen att höra av dig till oss enligt adresserna ovan med kompletterande information och material om här nämnda eller andra vallonsläkter.

Översättning av valloninvandrarnas kontrakt

Under en tid har vi också bedrivit ett projekt för att tolka och översätta originalkontrakten för de invandrade vallonerna på 1600-talet. De finns som handskrivna original på ålderdomlig franska och även nederländska på Riksarkivet. Många av handskrifterna är tolkade till läsbara texter av Kjell Lindblom tidigare, men en hel del kompletteringar har gjorts senare. I projektet har vi tolkat, översatt och sammanställt materialet från den gamla och formella franskan till begriplig svenska.

Projektet resulterade i DVD-skivan Vallonkontrakt, som lanserades vid Släktorskardagarna i Köping 2013. År 2015 lanserade vi en uppdaterad och kraftigt utökad version, Vallonkontrakt 2. Du kan läsa om skivan och hur du kan beställa den här: DVD-skivan Vallonkontrakt 2. Vid Öppet Hus i föreningslokalerna i Huvudsta i februari 2014, gjordes en test med inspelning av Lars Hanséns föredrag om vallonkontrakten. Du kan ta del av föredraget här nedan. (Inspelningen gjord av Magnus Sälgö)

.


Släktnamn från Vallonien och näraliggande områden

Fyllig dokumentation omkring vallonernas namn finns i form av t.ex. böckerna "Vallonernas namn" av Erik Appelgren och "Vallonsläkter under 1600-talet" och senare "Nordisk vallongenealogi", båda av Kjell Lindblom. I vår medlemsmatrikel har vi länge använt oss av en släktnummerlista, som upptar en "grundform" av de allra flesta vallonnamn som är aktuella för våra medlemmar för närvarande. Den innehåller även en del ytterligare släktnamn av "historiska" skäl. Vi har även sammanställt en mera omfattande namnlista över fransktalande vallonsläkter vid invandringen till Sverige.

För närvarande (2017-2018) pågår ett arbete med en reviderad namnlista, där vi indikerar vilka som har tydligt ursprung i Vallonien respektive en del angränsande områden. Här kan du se den nya listan. Vi tar gärna emot synpunkter på den nya listan!


Huvudmän för vissa släkter

Under många år har vi haft s.k. huvudmän för ett antal vallonsläkter. Huvudmännens uppgift har varit att, i mån av tid och möjlighet, hålla samman de som forskar inom denna släkt samt att dokumentera och samordna annat material om släkten. Med tiden har arbetet med Vallonskivan, VALLON 5 och även Vallonkontrakt 2 och dessutom med böckerna Vallonska rötter och ovan nämnda Nordisk Vallongenealogi gjort att mycket material kommit fram. Det har dessutom varit svårt att rekrytera nya huvudmän med tillräckligt med tid att arbeta med detta. Vi har därför beslutat (2018) att avsluta denna funktion. Vi är dock fortsatt mycket intresserade av att ha kontakt med forskare som har god kunskap om någon eller några vallonsläkter. Om du har det - kontakta oss gärna!|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |Forum |Länkar & tips| |Uppdatera