SVÄ - Medlemssidan

Här lägger vi upp information om e-mail-adresser och hemsidor till medlemmar som har sådana och som önskar finnas med här. Därmed hoppas vi underlätta och uppmuntra kontakter mellan både medlemmar och andra intresserade. I listan använder vi de släktnummer som förekommer i vår medlemsmatrikel. Om du inte har den till hands, så kan du titta i släktnummerförteckningen som visar dessa. I de fall en medlem refererar till ett släktnamn som f.n. inte är representerat i listan, lägger vi in klartext till vidare. Vår avsikt är att notera uppgivna vallon-namn i kolumnen "Släkt", men i begränsad utsträckning kan även andra släktnamn förekomma och givetvis en del osäkra.

Vi har även sammanställt en mera omfattande namnlista över fransktalande vallonsläkter vid invandringen. Den är inte numrerad, men kan användas för att få ytterligare stöd i att klara ut om man har "vallonrötter".

Vi tar också emot adressändringar, uppgift om e-mail, hemsida och andra uppdateringar till medlemsregistret genom att du som medlem fyller i det här uppdateringsformuläret. OBS! Viktigt att du som har e-mail och/eller hemsida informerar oss så att vi kan hålla informationen "up-to-date". I kolumnen längst till höger (U) markerar vi med ett X att vi noterat att mail-adressen behöver korrigeras och att vi önskar få in en uppdatering. Om uppdatering inte kommer in, tas mail-adressen bort efter hand.

För att undvika att uppgifterna på denna sida ska kunna sökas igenom av robotar för att sedan skicka ut spam till mail-adresserna här, så har vi nu gjort om så att listan består av ett flertal bilder i stället för läsbar text. Vi hoppas det ska minimera problemet med skräpmail.
SVÄ följer den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR. Här kan du läsa mera oim det.

Om du inte redan är medlem, så kan du snabbt åtgärda det! Läs mera under Hur blir man medlem

OBS! Vi håller på (våren 2019) att gå över till de nya släktnumren, som du kan hitta i Nya släktlistan. Den här sidan har nu, 10 juni 2019, övergått till de nya numren. Meddela oss om du upptäcker felaktigehter.|Startsidan |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemsinfo |Forum |Länkar & tips| |Uppdatera