Vallonskivan 4 - antavlor för nära 120 vallonsläkter


OBS! Vi har lanserat efterföljaren till Vallonskiva 4 i samband med Släktforskardagarna i Växjö 1 - 2 september 2018. Den är ett USB-minne som vi kallar "VALLON 5". Den innehåller många förbättringar, utökningar och rättningar. Bland de viktigaste är att de fyra separata delarna nu är sammanförda till en gemensam. Vallonskiva 4 kan beställas fortfarande om man så önskar, men för de allra flesta föreslår vi att man i stället väljer den nya, dvs VALLON 5.

 

 

Vallonskiva 4 innebär en omfattande utökning från föregångaren, både när det gäller behandlade släkter och kompletteringar av i övrigt.

På skivan ingår personer födda t.o.m. 1913. Följande släktnamn har valts ut som grund för släktforskningsmaterialet, dvs totalt nära 120 släkter och närmare 120 000 personer

Följande släktnamn har valts ut som grund för framtagning av släktforskningsmaterialet.

Andra släkter förekommer i släktlistan i form av kortare kommentarer.

.
Allard
Anjou
Anthoine
Basilier
Baudou
Bayard
Benett
Beneau
Bernail
Bertrand
de Besche
Bevi/Boivie
Billet
Bilock
Birath
le Blanc
Bombler
Bonnevier
Bossard
Boudry
Bovin
le Brun
Cardon
Charlier
Chenon
le Clerc
de Clou
Cochois
Collin
Cortehou
Couvrel
Croon
Dandenell
Derheu
Douhan
Drougge
Dubois
Fagot
Faleij
Farke
Fassing
de Fer
de Flon
François
Frumerie
Gago
Galan
Garneij/ Grenier
de Geer
Gelotte
Giel
Giers
Gille
Gilljam
Godet
Goding
Goudou
Goffin
Grandpré
Grell
Groth
Henning
Herou
Hubinet
de Jounge
Lagrell
Lamborion
Lemoin
Lucas
Le Maigre
Maniette
Martelleur
Martin
Martinel
Mathieu
Melot
Mineur
Monier
de Morgny
Muskin
de Nis
Noé
Nonnet
Oudart
Pagard
Paillardell
Parment
Pecheur
Personne
Pierrou
Piette
Pipping
Pira
Poulin
Pouset
Poussar
Qvarfordt
Raquette
de Rees
Robert
Rosseaau
du Sausoy
Servio
Spite
Sporron
Tillman
Tissier
Toll
Tourneur
Touron
de Try (de Trij)
de Val
Verlaine
Vincent Raffelier
Vivienne

Utöver de utvalda släktnamnen förekommer ett flertal andra släkter som följd av giften etc. I varje forskares material finns personerna sökbara i register, sorterade på namn och orter. För släktforskningsmaterialet svarar även denna gång Stig Geber, Jan Olsson, Ove Renger och Erland de Flon. Skivan innehåller även ett utökat informationsmaterial med historisk bakgrund mm. Det har utarbetats av en grupp bestående av Lars Hansén, Åke Pousette, Kjell Åbrink och Anders Herou.

Namnregister, Efternamnsregister och Ortsregister finns i sidomeny i respektive forskares material.

Ortnamnsregistret

Ortsregister finns att välja i sidomenyn hos respektive forskares material. 

Källor, referenser, fotnoter

Källor, referenser och fotnoter visas som numrerade punkter i nedre delen av antavlorna. Källhänvisningarna har kompletterats betydligt från föregående versioner. Som tidigare, är Kjell Lindbloms och Erik Appelgrens böcker viktiga inspirationskällor.

Arbetssätt vid framtagning av skivan

- Val av släktnamn som respektive forskare bidragit med i sin del av materialet.
- Forskarna har gjort urval och söklistor baserade på startpersoner i respektive släkt i sin DISGEN-databas. I vissa fall finns mer än en per släkt.
- Efter sökningen har personer födda efter 1913 raderats för att inte komma i konflikt med reglerna för publicering.
- Totalt innebär det att skivan innehåller ansedlar för omkring 120.000 personer
- Framsökta personer har sedan exporterats som HTML med en enhetlig uppsättning av parametrar för att få med beslutad information, olika typer av notiser och länkar till anorna.
Arbetssättet innebär att viss överlappning finns mellan forskarnas material, vilket snarast är en fördel när det gäller att komma vidare. Som bekant förekommer namnen i en del olika varianter. Se närmare under respektive avsnitt samt på vår hemsida om detta.

Handhavande

Från startsidan finns klickbara länkar till forskarnas material samt även länkar till de stamfäder som valts ut och som redovisas i tabeller under respektive forskare.
Respektive forskares material presenteras sedan som klickbart web-material, skapat genom utdrag ur Disgen. I sidomenyerna där, finns klickbara listor över personnamn, efternamn och orter. Även ansedlarna har klickbara länkar på personerna, så att man kan klicka sig vidare till intressant information. Man kan alltid välja personer från sidomenyn eftersom den alltid finns tillgänglig. Information om källor och fotnoter finns i nedre delen av ansedlarna. Där finns också information om giften och barn.

Övrig information

På skivan finns också information om vallonhistorik, bruksmiljöer, järnhantering, yrken, kända ättlingar, mm.

Beställningsinformation

Vallonskivan (som DVD-skiva) kostar (inklusive frakt) 200:- för medlem och 270:- för icke medlem. Vid beställning skriv "Vallonskivan DVD" i meddelandet.

Vi erbjuder även alternativet Vallonskivan på USB-minne! Pris som USB-minne, 250:- för medlem och 320:- för icke medlem. Vid beställning skriv "Vallonskivan USB" i meddelandet.

(Vid leverans utanför Sverige tillkommer 10:- för dyrare porto)

Du beställer genom att betala in rätt belopp till:

Sällskapet Vallonättlingar, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna, Plusgirokonto 15 73 47 – 6

Det går också bra att betala via SWIFT till:
IBAN SE52 9500 0099 6042 0157 3476 i NORDEA Bank AB,
SE-105 71 Stockholm, SWIFT-adress NDEASESS

Ange i meddelandet ”Vallonskivan DVD” (alternativt "Vallonskivan USB") och antalet du vill beställa. Kom ihåg att fylla i namn och adress ordentligt! Ange gärna även telefonnummer.

Skivorna (alternativt USB) skickas som brev. Räkna med leveranstid på ca 2 veckor, eftersom vi sköter det hela på fritiden.